Mobiele Paint-Trotter

80 % van alle autoschades zijn kleine schades in de zij-, voor-, en achterkant van de auto. Normaliter worden deze kleine schades, samen met grotere schades opgenomen in de normale routing van een schadebedrijf met de nodige consequenties voor de logistiek, reparatietijd, bezetting van werkplekken en verbruik van energie. De 4 problemen in een conventionele spuitcabine


Logistiek
Reparatie van kleine schades die een snelle doorlooptijd moeten hebben, kunnen niet plaatsvinden terwijl de spuitcabine wordt gebruikt voor grote(re) reparaties

 

Tijd
Het gebruik van een spuitcabine kan de reparatietijd aanzienlijk verlengen omdat de droog-cyclustijden van een cabine gelijk zijn voor kleine en grote reparatieklussen

 

Energie
Een spuitcabine gebruikt praktisch dezelfde energie bij een kleine als bij een grote reparatieklus (spuiten en drogen).
Bij een kleine reparatieklus betekent dit meestal een verspilling van energie en dus geld.

Economie
Logistieke problemen, lange reparatietijden en verspilling van energie hebben financiele consequenties. Het gaat ten koste van de winstgevendheid.

 

CB Paint Trotter heeft dezelfde verlichting als een spuitcabine Dit betekent geen schaduw op de werkplek en de juiste lichtintensiteit voor een goed spuitresultaat. Het CB-Paint Trotter luchtfiltersysteem is zo efficient en doelmatig dat de werkplek veilig en schoon blijft. Door het gepatenteerde 4 lagen filtersysteem blijft de lucht vrij van verfdeeltjes en andere schadelijke stoffen.

 

98 % reductie in de kosten van een reparatie
98 % reductie van de CO2 emissie
Studie gebaseerd op praktijkgegevens van verschillende spuiterijen aangegeven door het Ministerie van Industrie en Handel naar aanleiding van een onderzoek volgens de ISO 9001 richtlijnen. Analyse gemaakt voor een installatie met een gemiddelde buitentemperatuur van 11,7 C gedurende het jaar.